Úvod Chorvatsko

Chorvatsko

vlajka - ChorvatskoChorvatsko (oficiální název Chorvatská republika) je stát na pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Rozprostírá se od východních svahů Alp na severozápadě až po břehy Jaderského moře na jihu. Hranice tvoří se Slovinskem, Maďarskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou. Hlavním městem je Záhřeb, úředním jazykem chorvatština. Má několik nářečí, které se dají dělit do několika skupin podle typu území (hory, pomoří, ostrovy). Od 1.7.2013 je Chorvatsko členským státem Evropské unie, měnou je chorvatská kuna. Délka chorvatského pobřeží je 5 790 km, jeho součástí je téměř 1 200 ostrovů a ostrůvků.

 

CESTOVNÍ DOKLADY:

Cestovat do Chorvatska je možno s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem ČR. Je přitom nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Chorvatska.

Připomínáme, že od 27.června 2012 musí být pro cesty do zahraničí každý občan ČR, včetně dětí, vybaven vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem, případně občanským průkazem). Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů již nejsou platné! Nezletilé dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby.

Dnem 1.července 2013 se Chorvatsko stalo novým členským státem Evropské unie. Přistoupení k EU však neznamená zrušení pohraničních kontrol cestovních dokladů jak při vstupu do Chorvatska, takpři výstupu ze země.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nebližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmíněčně nutné mít platný řidičský průkaz, malý technický průkaz a zelenou kartu. Při cestě zapůjčeným vozidlem se doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

Za účelem ošetření ve státních zdravotnických zařízeních je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na spoluúčast ani na převoz nebo repatriaci pojištěnce do ČR, proto je nutné uzavřít cestovní zdravotní pojištění na cesty do zahraničí. Bezplatné ošetření na základě Evropského zdravotního průkazu zpravidla nelze nárokovat v soukromých zdravotnických institucích.

 

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CHORVATSKU (ZÁHŘEB):

Veleposlanstvo Republike Česke, Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1617 7246, +385 1619 2105, +385 1619 2112, nouzová linka: +385 9161 21 533, e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ www.mzv.cz.