Úvod Omiš

Omiš


Omiš je malé městečko a přístav ve střední Dalmácii nacházející se mezi Splitem a Makarskou na ústí řeky Cetiny. V minulosti byl Omiš neblaze proslulé hnízdo pirátů a Omišští piráti patřili mezi nejnebezpečnější v celém Středomoří. Důkazy bouřlivé a hrdé historie Omiše jsou viditelné na každém kroku. Prastaré město Omiš, kostely a pevnosti, které ho obklopují, jsou tichými kamennými připomínkami síly a moci kdysi neblaze proslulých Omišských pirátů.

Nejstarší chorvatskou památkou v Omiši je malý kostel sv. Petra v lokalitě Priko na pravém břehu Cetiny při jejím ústí, který je typickou ukázkou raně románské stavby s určitými byzantskými rysy. Na troskách benediktinského kláštera postavili františkáni koncem 16. stol. klášter nový, k němuž později přistavěli školu pro budoucí kněze tzv. ilyrský seminář. Na skalách nad městem se tyčí pozůstatky někdejší pirátské pevnosti zvané Mirabela, k nimž je možné vystoupit ze staré části města. Barokní farní kostel sv. Michala pochází z 1. pol. 17. stol. a byl postaven na starších základech. Má velmi cenné vnitřní vybavení, především obrazy.

Přímo v Omiši, při ústí řeky Cetiny do moře se nachází rozlehlá pláž, přes 1 km dlouhá, z jemného písku, kterou tvoří nánosy řeky Cetiny. Pláž se svažuje do moře písečnou mělčinou a byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou. Je to ideální místo pro koupání malých dětí, proto se také Omiš stala oblíbeným místem pro rodinné dovolené. Je třeba však upozornit, že díky ústí řeky Cetiny je voda na tomto místě o něco chladnější.
Pro ty, kteří vyznávají aktivní dovolenou, je Omiš vskutku dokonalou destinací. Rafting na řece Cetině, volné lezení, potápění, rybolov, horolezectví, pěší turistika v přírodě, windsurfing, to jsou jen některé z aktivit, které jedinečná Omišská riviéra nabízí svým návštěvníkům.01 0203