Úvod Španělsko

Španělsko

es[1]Španělsko (oficiální název Španělské království) je stát v západní Evropě. Leží na Pyrenejském poloostrově a zabírá jeho značnou část. Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Andorou a Francií a na jihu s Gibraltarem. Je parlamentní monarchií s hlavou státu králem Juanem Carlosem I. z rodu Bourbounů. Hlavním městem je Madrid, úředním jazykem španělština. Další oficiálně uznávané jazyky jsou katalánština, galicijština, baskitština, valencijština. Od roku 1986 tvoří součást Evropské unie a od roku 2002 je zde zavedena měna Euro. Španělsko je rozděleno na 17 autonomních oblastí a na severu Afriky k němu patří ještě Ceuta a Melilla.   

 

CESTOVNÍ DOKLADY:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Itálie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkaze, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nebližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Při cestách do Španělska předloží občan ČR platný cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz), cestuje-li letadlem. Při cestě vlakem, autobusem nebo automobilem předloží občan svů cestovní doklad při vstupu do schengenského prostoru. Uvnitř schengenského prostoru již nejsou žádné hraniční kontroly.

 

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE ŠPANĚLSKU (MADRID):

Embajada de la República Checa, Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid, tel.: +34 91 353 1880, nouzová linka: +34 69 998 2307, e-mail: madrid@embassy.mzv.cz.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ www.mzv.cz.