Úvod Živogošće

Živogošće


Malá obec a přístav se nachází 20 km jihovýchodně od Makarské. Je to menší živé letovisko, které leží u magistrály a na pobřeží, těsně pod srázy Biokova.

Živogošće bylo osídleno od ilyrských a římských dob, o čemž svědčí ilyrské hroby na vrcholu kopce Suzine a zbytky rustikálních staveb v Malé Dubě a Blatu. U pramene Pokrivenice, v kamenném srázu na samém pobřeží moře, se nachází Liciniánův epigram (zhruba 4. stol. př. n. l.). Jde o nápis vytesaný do kamene, který se řadí na samý vrchol římské literatury. Řimský kvestor Licinián v něm oslavuje „osvěžující pramen chladné vody“, která tudy dodnes protéká. První zmínka o místě pochází ze 13. století. V překrásném přírodním prostředí, na místě někdejší „villae rusticae“ z římské doby byl roku 1616 vystavěn františkánský klášter. Dnešní neorománský vzhled získal při přestavbě v 18. století. Po staletí plnil roli střediska duchovního života a písemnictví tohoto kraje, což dokládá knihovna s dochovanými cennými knihami a dokumenty.

Pláže s drobným štěrkem a pozvolným vstupem do moře jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Táhnou se v délce 6 km podél letoviska a jsou lemovány olivovými háji a borovými lesy. Moře je čisté a průzračné.

Letovisko umožňuje obvyklé sportovní aktivity, především vodní a míčové sporty. Zdatným turistům dobře poslouží cyklistické a horolezecké trasy, po nichž se můžete dostat až na vrcholy masívu Biokova.


21 22


01 02